Garantie

Garantie

Wij garanderen dat onze producten vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van twee jaar vanaf de datum van aankoop. KOZ-E zal elk onderdeel dat defect raakt binnen de garantieperiode repareren of vervangen. Deze garantie is alleen van toepassing op de oorspronkelijke koper die een nieuw product heeft gekocht bij KOZ-E of een van de geautoriseerde KOZ-E-verkopers. In geen geval zal KOZ-E aansprakelijk zijn voor claims buiten de garantieperiode of voor enige andere claims of schade, inclusief maar niet beperkt tot claims voor een gebrekkig ontwerp, onzorgvuldig of misleidend advies, incidentele schade of gevolgschade, of letsel aan een andere persoon, bedrijf of entiteit. De garantie is niet van toepassing wanneer een reparatie of vervanging van onderdelen noodzakelijk is als gevolg van een ongeval, verwaarlozing of misbruik, of wanneer de apparatuur is aangepast of gerepareerd anders dan in overeenstemming met de onderhouds- en service-instructies van KOZ-E, of wanneer een onderdeel is gebruikt dat niet oorspronkelijk door KOZ-E of haar geautoriseerde verkopers is geleverd. Deze garantie geldt niet voor verbruiksartikelen zoals batterijen of stoffen. Onze batterijfabrikanten garanderen dat de batterijen vrij zijn van defecten in materiaal en vakmanschap en onder normale gebruiks- en onderhoudsomstandigheden gedurende een periode van één jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Deze garantie rechtvaardigt of garandeert echter niet de effectieve levensduur van de batterijen. Dit komt omdat de effectieve levensduur van een batterij voornamelijk wordt bepaald door het gebruik en de zorg die wordt geleverd tijdens de levensduur van de batterij. Alle claims zijn beperkt tot uitsluitend de reparatie of vervanging van de producten en omvatten niet de transportkosten.

Klachten

Het kan gebeuren dat iets niet precies gaat zoals gepland. Laat het ons weten. Wij nemen contact met u op om tot een oplossing te komen. De Europese Commissie biedt een online platform voor geschillenbeslechting voor consumenten aan, dat te vinden is op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij nemen vrijwillig deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure.

Need more help?

No worries!